9.6
★★★★★
★★★★★
Privacybeleid

Wij, Webwijs, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van vertrouwelijke gegevens, waaronder uw persoonsgegevens. Met deze gegevens dient zorgvuldig en vertrouwelijk mee om te gaan. Dit in uw belang, maar ook in ons belang. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens worden verwerkt, waarom, wie de gegevens verstrekt en voor hoe lang deze gegevens worden bewaard.

Ons privacy- en cookiebeleid

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Webwijs hanteert de daarbij behorende bepalingen die voorgeschreven zijn in de Algemene Verordening Gegevensbewaring (AVG). Mocht u hier vragen over hebben dan helpen wij u graag. U kunt ons bereiken op info@webwijs.nu of 0513-201001.

Privacy

De persoonsgegevens hebben als doel om een inschrijving, aanvraag of facturatie te kunnen uitvoeren ten behoeve van de diensten die u heeft afgenomen. Hierbij maken wij gebruik van uw persoonsgegevens om zo goed mogelijk te kunnen communiceren met u. De communicatie kan gaan over de:

 • Diensten
 • Facturatie
 • Voltooiing van een accountregistratie

De communicatie geschied via een nieuwsbrief, persoonlijke mail of via de telefoon. Voor de nieuwsbrief en accountregistratie dient alvorens toestemming te zijn gegeven. Deze toestemming kan eenzijdig worden ingetrokken op elk moment. Lees hier meer over verder in onze privacy disclaimer.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze diensten en contactmomenten die u met ons heeft gehad. Denk aan bronnen zoals, contactformulieren, inschrijving voor de nieuwsbrief of het ontvangen van een e-mail.

Welke gegevens slaan wij op?

Bij het gebruik of aanschaf van onze diensten hebben wij te maken met uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:

 • Geslacht
 • Organisatie & bedrijfsnaam
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Naast persoonsgegevens hebben wij ook te maken met uw digitale en technische afdruk. Deze gegevens komen tot stand door uw online bezoek op de webpagina van Webwijs. Hierbij ontvangen wij informatie over uw activiteiten op onze website, informatie over het browse-gedrag, IP-adres en locatiegegevens. Het IP-adres is geanonimiseerd.

Het opslaan van uw persoonsgegevens

De verantwoording voor het veilig opslaan van uw gegevens ligt bij Webwijs. Wij slaan uw gegevens op via onze businesspartners Combell. Met deze data-opslagpartij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor wij kunnen garanderen dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk of wettelijk is bepaald.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens uit onze database

Het is ten alle tijden mogelijk om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of permanent te laten verwijderen uit onze database. Hiervoor dient u schriftelijk verzoek in te dienen bij ons via info@webwijs.nu. Webwijs zorgt dat dit op een zorgvuldige manier verwerkt wordt.

Delen van persoonsgegevens door Webwijs met derden

Onder derden verstaan wij onze leveranciers van programma’s en businesspartners. In zoverre noodzakelijk is, wordt er door middel van een verwerkersovereenkomst, in opdracht van u of een wettelijke verplichting, opgesteld. Met onze leveranciers en businesspartners hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Met partijen waarbij geen verwerkersovereenkomst is gesloten wordt in geen enkel beding persoonsgegevens verstrekt. De verantwoordelijkheid blijft ten alle tijden bij Webwijs.

Leveranciers

Onder leveranciers die gebruik maken van persoonsgegevens verstaan wij verwerkingsprogramma’s die door deze leveranciers worden verstrekt. Met deze leveranciers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze leveranciers zijn:

 • Google Analytics en Google Tagmanager voor de analyse en verwerking van browse-gegevens en de standaard toegestane cookies om het gebruik en werking van onze website te verbeteren
 • Facebook voor de interactie met u en de doelgroep
 • ActiveCampaign voor het mailen van een nieuwsbrief. Dit kan een gepersonaliseerd of gestandaardiseerde mailing zijn

Businesspartners

Onder businesspartners verstaan wij instanties die ons ondersteunen in werkzaamheden. Denk aan boekhouders en administratiekantoren. Met de volgende bedrijven hebben wij een partnerschap gesloten:

 • Bentacera – Accountants
 • Simplicate – Bedrijfsadministratie
 • Combell/Hypernode – Hostingpartij waar Webwijs een samenwerkingsverband heeft
 • Google – Gebruik van Google-programma’s

Deze instanties mogen gebruik maken van persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst zoals benoemd in hoofdstuk Privacy.

Mailing

Om u op de hoogte te houden van wijzigingen over onze diensten, aanbiedingen van onze diensten of andere inhoudelijke informatie, gebruiken wij een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt verzonden onder alle e-mailadressen van gebruikers die toestemming hebben gegeven om benaderd te worden.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief wordt het mailingprogramma Mailchimp gebruikt. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst gesloten. Het is ten alle tijden mogelijk om uw voorkeuren aan te passen of uit te schrijven voor de mailing. Uw mailadres wordt permanent verwijderd van de mailinglijst middels een beveiligde web-omgeving van MailChimp. Wij, Webwijs, blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang van uw persoonsgegevens.

Cookies

Cookies verwijderen

Er zijn twee mogelijkheden om cookies tegen te gaan. U kunt uw browser zo instellen om geen cookies meer op te slaan of uw cookies te verwijderen in uw browser. Door het uitzetten of verwijderen van cookies kunt u niet meer alle functionaliteiten gebruiken van onze website. Dit kan ten koste gaan van het gebruikersgemak.

Volgens de wet mogen wij noodzakelijke cookies plaatsen in uw browser. Onder noodzakelijke cookies verstaan wij cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website. Via de cookiebanner die u ziet bij binnenkomst op de website kunt u uw voorkeuren voor overige cookies aangeven.

Wijzigingen privacy- en cookiebeleid

In de nabije toekomst kan het privacy- en cookiebeleid aangepast worden. Op basis hiervan raden wij u ook aan deze pagina te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij zeer aangrijpende wijzigingen zullen wij dit met u op een duidelijke en opvallende wijze communiceren.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over privacy? Dan verwijzen wij u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: Https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Voor specifieke vragen, opmerkingen of klachten omtrent uw privacy, kunt u terecht bij:

Dimer Leemburg
dimer@webwijs.nu
0513-201001

Mogen we jou ook webwijs maken? We zitten vol frisse ideeën waar we jou graag verder mee helpen.

Daag ons uit
Dimer