9.6
★★★★★
★★★★★
Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Webwijs en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

Disclaimer

Webwijs heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Webwijs staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Webwijs aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Webwijs wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Webwijs garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Webwijs, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Webwijs internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Webwijs. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webwijs, de inhoud van de internetsite van Webwijs over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Webwijs en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Mogen we jou ook webwijs maken? We zitten vol frisse ideeën waar we jou graag verder mee helpen.

Daag ons uit
Nico