Concepting

Online succes begint met ideeën, met creativiteit. Vanuit één basisidee of –concept kun je stapsgewijs deelconcepten bedenken en als een ketting aan elkaar rijgen. Webwijs denkt met je mee. Als creatieve en kritische sparringpartner. We weten wat online mogelijk is. Maar wat misschien nog veel belangrijker is: we willen weten wat jouw (bedrijfs)doelen zijn, zodat we die samen kunnen vertalen naar een perfect online campagneplan.

Stapsgewijs

Je hebt genoeg ideeën en concepten. Wees er zuinig op! Je hoeft ze niet allemaal in één keer in tastbare online uitingen om te zetten. Zie je concepten maar als waardevolle bron om stapsgewijs mee aan de slag te gaan. Om betere verkoop- en winstresultaten te behalen, bijvoorbeeld. Of om je naamsbekendheid en autoriteit in een bepaald specialisme te benadrukken door zelf een community op te richten.

Misschien heb je een concept bedacht om effectiever talent te werven en te selecteren of een database op te bouwen van potentiële werknemers. Of je hebt een gouden idee om extra likes op Facebook te genereren of volgers op Twitter aan je te binden. Wij bieden alle gewenste ondersteuning om van jouw concepten een online succes te maken. Stapsgewijs en planmatig. Met vooraf een begrijpelijke kostenindicatie per concept, een plan van aanpak en een totaalbegroting. Zodat je op de juiste manier rekening kunt houden met wat er op je af komt.

Brainstormen over jouw webconcept?

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.
Wij gaan graag een nieuwe uitdaging aan!

Daag ons uit