Snel en secuur gaan met nieuwe technologie hand in hand

Voor het Noordelijk Schade Taxatie Bureau zijn zorgvuldigheid en transparantie kernwaarden. Daar wordt niet aan gemorreld. Ook niet als er sprake is van tijds- of werkdruk. Alles moet kloppen; iedere stap is geregisseerd en in overeenstemming met heldere procedures. Daarbij is iedere betrouwbare methodiek om processen te versnellen uiteraard welkom. Vanuit de vraag of recente, aan internet gerelateerde technieken voor een versnelling kunnen zorgen zonder concessies te doen aan de kwaliteit, heeft Webwijs een klantspecifieke online applicatie ontwikkeld.

‘Fotoalbums’ ter onderbouwing

Bij het taxeren van en rapporteren over schades – de kernactiviteit van het Noordelijk Schade Taxatie Bureau – spelen ‘pixels’ een essentiële rol. Kundige schade-experts beschrijven schades aan gebouwen tot in de details en maken foto’s als objectieve ‘getuigen’. De ‘fotoalbums’ bieden de rekenmeesters houvast bij het vaststellen van de herstelkosten. Er zijn schadesituaties, waarin wel meer dan honderd foto’s gedocumenteerd en gerubriceerd moeten worden om een verantwoorde taxatie en oplossing mogelijk te maken. Dat is een tijdrovend proces. Of liever gezegd: dat was een tijdrovend proces.

Tijdwinst en optimalisering van de betrouwbaarheid

Want nu is er de Schadefototool, een door Webwijs op maat ontwikkelde en gerealiseerde online applicatie. De exclusieve app maakt het mogelijk om bij wijze van spreken met één toetsindruk foto’s de juiste positie in het dossier te geven, te koppelen aan alle voor het betreffende dossier relevante informatie en te exporteren naar iedere gewenste locatie. Dit levert kostbare tijdwinst op. De betrouwbaarheid en transparantie nemen toe. Win-win-technologie!

Iedereen blij

Webwijs heeft vanuit de wens van het Noordelijk Schade Taxatie Bureau een plan van aanpak geschreven en een technisch en functioneel ontwerp gerealiseerd. Vervolgens is met concrete input van de opdrachtgever een zeer krachtige applicatie gebouwd, die intensief is getest. De ontwerpers en bouwers hebben de klantverwachtingen overtroffen door op eigen initiatief speciale filters in te bouwen en een functionele menustructuur voor te stellen en uit te voeren. Met als doel: optimale en veilige informatieverwerking en dossiervorming. Het Noordelijk Schade Taxatie Bureau is er blij mee. De extra functionaliteiten bewijzen hun waarde in de drukke schade taxatiepraktijk. En Webwijs zelf? Kan nauwelijks wachten op meer van dergelijke inspirerende en prestigieuze opdrachten!

Terug naar overzicht

Brainstormen over een oplossing?

Neem contact met ons op en wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen!
Daag ons uit