‘Open platform voor diverse doelgroep’

De Europese bevolking wordt steeds ouder, en de gezondheidsvaardigheden die iemand bezit hebben een (grote) invloed op hoe iemand ouder wordt. Om beter inzicht te krijgen in het effect van gezondheidsvaardigheden op gezond ouder worden, heeft de Europese Unie het IROHLA onderzoeksproject (Intervention Research On Health Literacy among Aging Population) gefinancierd. De uitkomsten van dit project worden via het nieuw opgericht Health Literacy Centre Europe gedeeld met het publiek via de website: www.healthliteracycentre.eu. Deze website moet bestaande kennis over gezondheidsvaardigheden ontsluiten en nieuwe kennis genereren. Op dit moment wordt er voornamelijk gesproken over gezondheidsvaardigheden van ouderen op de website, maar het Health Literacy Centre Europe wil zich verder uitbreiden en gezondheidsvaardigheden gedurende de hele levensloop bespreken. De inhoudelijke ontwikkeling van dit interactieve platform is gedaan door het Universitair Medisch Centrum Groningen en Noordhoff Health, opleider van zorgprofessionals samen met de andere 20 partners van het IROHLA project. Op verzoek van het IROHLA consortium heeft Webwijs het kennisplatform ontworpen en gerealiseerd.

Platform met professionals aanzien

De vraag was een platform te creëren, dat snel kan uitgroeien tot ‘kennisbank’, dankzij de bijdragen van experts die iets over het thema “gezondheidsvaardigheden” te melden hebben. De doelgroep is divers: beleidsmakers, zorgprofessionals, opiniemakers en onderzoekers. Om de doelgroep te verleiden hun kennis te delen en tot publicatie te verleiden, zijn de inlogprocedures en tools voor content creatie laagdrempelig gemaakt.

HLCE case Webwijs

De website is van scratch af aan opgebouwd, met niet meer dan een aantal wetenschappelijke artikelen als eerste basis. Gezien het aantal betrokken partijen, was het een relatief gecompliceerd traject, dat toch binnen de gewenste planning is afgelegd.

Gebruiksvriendelijke WordPress-omgeving

Auteurs kunnen autonoom inloggen en onafhankelijk van het Health Literacy Centre Europe (HLCE) artikelen aanmaken en plaatsen. Na goedkeuring door de moderator staat het betreffende artikel in korte tijd live. Aan de publicatieprocedure is een mailnotificatie gekoppeld, die auteurs en lezers waarschuwt zodra er een nieuw artikel is gepubliceerd, dat aansluit op een specifiek interessegebied. Auteurs maken hun content aan in een zeer gebruiksvriendelijke WordPress-omgeving.

Technisch advies

De website is van scratch af aan opgebouwd, met niet meer dan een aantal wetenschappelijke artikelen als eerste basis. Gezien het aantal betrokken partijen, was het een relatief gecompliceerd traject, dat toch binnen de gewenste planning is afgelegd. Webwijs heeft op basis van een helder plan van aanpak het concept ontwikkeld, het design geleverd en de technische realisatie uitgevoerd. In de conceptfase zijn analyses verricht naar zoekvolumes en –gedrag. De gezamenlijke opdrachtgevers zijn zeer tevreden over het verloop van het project en het eindresultaat, waarbij met name het technisch advies in relatie tot de notificaties en de indeling van de website iedereen heeft verrast. Intussen begint de kennisbank te groeien en weten steeds meer auteurs de weg te vinden naar: www.healthliteracycentre.eu.

Terug naar overzicht

Brainstormen over een oplossing?

Neem contact met ons op en wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen!
Daag ons uit